En populär föredragshållare med ett stort engagemang. HG har en personlig stil och har inspirerat många med sina föreläsningar som blandar allvar och humor.

exempel på föreläsningar:

Neuropsykiatri

En helhetssyn på de nya diagnosgrupperna. Varvad teori med praktiska exempel ur ett yrkesliv. Längd och omfattning enligt överenskommelse.

Gråzonsbarnen

HGs hjärtefråga. De barn och ungdomar som har svårt att klara skolan och senare arbetslivets krav. Barnen utan läroplan – övergivna av vuxenvärlden riskerar dom psykisk ohälsa och asocialitet.

Föräldrarskap

Våga, vilja och orka vara vuxen i en gränslös tid. Om föräldraskap för föräldrar.

Teambuilding

HG har ofta uppdrag som inledningstalare på företagskickoff eller för idrottslag som skall hitta glädjen i att prestera. Skapa vinnarstämning för framtida segrar.

Några Spontana kommentarer från Åhörarna:


"Underbar föreläsning, tiden gick för fort."

"Tänk om alla som arbetar med barn och ungdomar fick lyssna på HG! Tack för två inspirerande timmar."