Buspojken från Hagfors som lika gärna kunde ha lämnat walkover till livet valde att gå matchen. Mot alla odds blev han psykolog och hjälper ungdomar med samma svårigheter som han själv hade.

Med Värmland som bas arbetar HG Storm med psykologisk verksamhet – individuella terapier, utredningar, föreläsningar, handledning och coaching.

En typisk arbetsvecka omfattar allt från arbete med gråzonsbarn i riskzonen till chefsutveckling. De skiftande arbetsområdena är en källa till utveckling och inspiration.

 

Psykologi i praktiken