Efter 37 år som verksam psykolog drivs jag fortfarande av en nyfikenhet att pröva nya vägar för att lösa problem.

“Var inte rädd för det svåra samtalet – Det kan göra skillnad.”

Om HG

Legitimerad psykolog med lång erfarenhet av behandling, kliniska bedömningar/psykologiska utredningar och handledare för personalgrupper. Men även uppskattad föreläsare och coach inom både näringsliv och idrott.

Det man inte pratar om…

”Den boken jag själv hade velat ha i min hand då , när katastrofen var ett faktum. Det är inte en feelgood-bok , eller en bok om självförverkligande , utan en återgivning av en resa – om verkligheten före , under och efter ett trauma.”

HG Storm

Behandling

HG arbetar behandlingsmässigt med individer, par, familjer och grupper utifrån en helhetssyn på människan. Stor vikt läggs på att se hela problemets komplexitet bestående av biologiska, psykologiska och sociala aspekter. I verksamheten bedrivs behandlingar som har sin grund i kognitiva och beteendeterapeutiska metoder.

Utredningar

En viktig del av verksamheten är att hjälpa skolor och socialförvaltningar med kliniska bedömningar och psykologiska utredningar.

Handledning

HG har under 25 år fungerat som handledare till socialförvaltningar, familjehem, behandlingshem och kollegor. Han handleder ofta personalgrupper som arbetar med barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatrisk problematik. Inom det fältet finns också arbetet med psykosocial ohälsa.

Mer om handledning

Coachning

Coaching har varit en del av HGs ämnesområde som inspirerat till egen och förhoppningsvis andras utveckling. Han arbetar aktivt med idrottsmän och -kvinnor som tävlar på elitnivå internationellt och fungerar som bollplank till ledare inom idrott och företag.

Mer om coachning

Föreläsningar

En populär föredragshållare med ett stort engagemang. HG har en personlig stil och har inspirerat många med sina föreläsningar som blandar allvar och humor.

Mer om föreläsningar