Handledning – det ömsesidiga samtalet.
Coaching – frigörelse av individens inneboende kraft.

HG har under 37 år fungerat som handledare till socialförvaltningar, familjehem, behandlingshem och kollegor. Han handleder ofta personalgrupper som arbetar med barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatrisk problematik. Inom det fältet finns också arbetet med psykosocial ohälsa.

Coaching har varit en del av HGs ämnesområde som inspirerat till egen och förhoppningsvis andras utveckling. Han arbetar aktivt med idrottsmän och -kvinnor som tävlar på elitnivå internationellt och fungerar som bollplank till ledare inom idrott och företag.