Efter 37 år som verksam psykolog drivs HG fortfarande av en nyfikenhet att pröva nya vägar för att lösa problem.

Efter lång tid som anställd inom landstinget startade HG i mitten av 90-talet AB HG Storm för att under friare former få pröva egna ideer, och arbetar nu med fristående uppdrag inom sitt företag fyra dagar i veckan. En dag i veckan är han anställd av Karlstad kommun för att handleda arbetslag inom Klaraborgs Specialpedagogiska Skolområde.

Mellan 1983 och 1999 arbetade HG framförallt inom Landstinget i Värmland, och var bland annat med och startade Familjevårdavdelningen inom BUP. Tillsammans med Björn Kadesjö startade han upp Neuropsykiatriska enheten för barn och ungdomar.
Legitimerad psykolog
Medlem i Sveriges Psykologförbund

Alla tjänster utförs utifrån Sveriges Psykologförbunds yrkesetiska principer